Projekty

Nové generace textilních nafukovacích návnad – kopií těžké vojenské techniky

Cílem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019954 – Nové generace textilních nafukovacích návnad – kopií těžké vojenské techniky, je získání nových znalostí potřebných pro výzkum nových výrobních postupů pro vývoj nové generace textilních nafukovacích návnad pro výrobu realizací průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Účelem projektu je vytvoření prototypu nového výrobku –  kopií těžké vojenské techniky pro armády NATO, které dokáží vytvářet potřebné optické, tepelné a radarové stopy.

Celkový rozpočet projektu je  4 596 000Kč , byl zahájen 15. 1. 2020 a potrvá do 31.1.2022

op pikMPO

Snížení energetické náročnosti budovy společnosti INFLATECH s.r.o.

Předmětem projektu  č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017677  v rámci operačního programu pro podnikání a inovace,  výzvy Úspory energie – IV výzva, je provedení vybraných energeticky úsporných opatření na budově, která původně sloužila jako samoobslužná prodejna v části obce Děčín – Bynov za účelem dosažení nižší konečné spotřeby energie a snížení dopadu podnikatelské činnosti na životní prostředí. Projekt bude realizován v rámci jedné etapy (29. 4. 2019 – 31. 12. 2022), v rámci které bude realizováno výběrové řízení na dodavatele a budou uskutečněna  všechna realizační opatření. Celkový rozpočet projektu je 6 125 020Kč.
op pik
op pikMPO

 

 

 

Projek č. FW01010560 s názvem 3D klamné cíle je zaměřen na vytvoření prototypu/užitného vzoru Nové generace textilních nafukovacích návnad – kopií těžké vojenské techniky pro armády NATO, který bude schopný vytvářet: infračervené stopy a radarové stopy

Cílem je dosažení naprosto věrohodné simulace přítomnosti vojenské techniky, která zákazníkovi umožní efektivnější výcvik, ochranu zařízení včetně jeho posádek, nebo snadnější plnění taktických úkolů.

Projekt byl zahájen 1.ledna 2020 a potrvá 3 roky, celkový rozpočet projektu je 6.160.500Kč

TAČR