Projekty

FVE INFLATECH s.r.o. – Bynov

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000634 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.

Cílem projektu je snížit spotřebu elektrické energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje, čímž dojde ke snížení dopadu podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 při výrobě el. energie.

 

EU fund fve

MPO     Národní plán obnovy

 

 

 

 

 

 

 

Anti – Dron Systém

Cílem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024341 je získání nových znalostí potřebných pro výzkum nových výrobních postupů pro posun průmyslových výrobků vojenského vybavení na vyšší technologickou a inovační úroveň, podporou konkurenceschopnosti a pronikání na nové zahraniční trhy. Účelem projektu je představit nový produkt, který poskytne armádám účinnou obranu v kybernetickém nebezpečí. Žadatel vyvine novou účinnou lehce manipulovatelnou návnadu simulující vojenskou techniku pro oklamání dronů. Účelem projektu je dále vyvinout novou samohybnou nafukovací návnadu, která reaguje na identifikovanou mezeru na trhu.

Řešení projektu: 11.12.2020 – 30.4.2023

Celkový rozpočet projektu: 5 296 444 Kč

 

MPO inflatable decoys MPO inflatable decoys

FX02030012 „Nová technologie spojování materiálu a computer added desing“

Cílem projektu zavedení inovací postupů souvisejících s instalací nové polautomatické výrobní technologie šití, který umožňují dokonalé spojení látky bez nutnosti klasického sešití (tj. proděravění materiálu). Druhým pilířem projektu je inovace organizační, představovaná novým systémem řízení výroby využívajícího čárové kody, což umožní on-line digitální zpracování dat v reálném čase: monitoring, kontrolu.

Instalace nové výrobní technologie umožní zlepšit kvalitu stávajích výrobků – textilních návnad, rozšířit produktové portolio a vyrábět spolehlivé a kvalitní ochranné pomůcky určené jak pro širokou veřejnost pro zdravotníky a pružně reagovat na výjímečnou situaci způsobenou koronavirem SARS-CoV-2. Organizační inovace umožní zefektivni řízení společnosti.

 

Řešení projektu je rozloženo do období: 05/2020 – 03/2021

Celkové náklady projektu jsou ve výši 2 776 000 Kč

Nové generace textilních nafukovacích návnad – kopií těžké vojenské techniky

Cílem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019954 – Nové generace textilních nafukovacích návnad – kopií těžké vojenské techniky, je získání nových znalostí potřebných pro výzkum nových výrobních postupů pro vývoj nové generace textilních nafukovacích návnad pro výrobu realizací průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Účelem projektu je vytvoření prototypu nového výrobku –  kopií těžké vojenské techniky pro armády NATO, které dokáží vytvářet potřebné optické, tepelné a radarové stopy.

Celkový rozpočet projektu je  4 596 000Kč , byl zahájen 15. 1. 2020 a potrvá do 31.1.2022

op pikMPO

Snížení energetické náročnosti budovy společnosti INFLATECH s.r.o.

Předmětem projektu  č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017677  v rámci operačního programu pro podnikání a inovace,  výzvy Úspory energie – IV výzva, je provedení vybraných energeticky úsporných opatření na budově, která původně sloužila jako samoobslužná prodejna v části obce Děčín – Bynov za účelem dosažení nižší konečné spotřeby energie a snížení dopadu podnikatelské činnosti na životní prostředí. Projekt bude realizován v rámci jedné etapy (29. 4. 2019 – 31. 12. 2022), v rámci které bude realizováno výběrové řízení na dodavatele a budou uskutečněna  všechna realizační opatření. Celkový rozpočet projektu je 6 125 020Kč.
op pik
op pikMPO

 

 

 

Projek č. FW01010560 s názvem 3D klamné cíle je zaměřen na vytvoření prototypu/užitného vzoru Nové generace textilních nafukovacích návnad – kopií těžké vojenské techniky pro armády NATO, který bude schopný vytvářet: infračervené stopy a radarové stopy

Cílem je dosažení naprosto věrohodné simulace přítomnosti vojenské techniky, která zákazníkovi umožní efektivnější výcvik, ochranu zařízení včetně jeho posádek, nebo snadnější plnění taktických úkolů.

Projekt byl zahájen 1.ledna 2020 a potrvá 3 roky, celkový rozpočet projektu je 6.160.500Kč

TAČR